About Me

My photo
Hi, nice to meet you. Thank you for visit my blog. I wish you can join my blog. :)

Sunday, 4 December 2011

Bacaan dan Pemahaman

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID

Membaca Dan Membina Ayat Mudah

MARI KITA BERSAMA-SAMA BELAJAR LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung

BERSAMA-SAMA KITA BELAJARLEMBARAN KERJA MURID

PERKATAAN KV+VK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMAVOKAL BERGANDING

LEMBARAN KERJA MURID
 


LANGKAH PENUTUP: PERMAINAN KUIZ

Perkataan KV+KVKK+KVK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KVK+KV+KVKK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMALEMBARAN KERJA MURID