About Me

My photo
Hi, nice to meet you. Thank you for visit my blog. I wish you can join my blog. :)

Monday, 7 November 2011

Mengenal Dan Menyebut Huruf Kecil

MARI KITA BERSAMA MEMBACA HURUF-HURUF KECIL

Cara Menulis Huruf Kecil

Lembaran Kerja Murid
Kemahiran 1 : Huruf Kecil
Nama: ___________________________ Tahun: _____       Tarikh:_________
Lengkapkan huruf yang tertinggal dalam turutan abjad a – z.
b

c

e
h

ik


          

n

o
q
t

u


vy

z

No comments:

Post a Comment