About Me

My photo
Hi, nice to meet you. Thank you for visit my blog. I wish you can join my blog. :)

Monday, 7 November 2011

Mengenal Dan Menyebut Huruf Besar

Lagu ABC Huruf Besar 

Lembaran Kerja Murid
Kemahiran 2 : Huruf Besar 
Nama: ________________________   Tahun: ________   Tarikh:___________
Lengkapkan huruf-huruf yang tertinggal dalam turutan abjad.

B
C

E


H
I

K


N

PT

V


Y
Z
No comments:

Post a Comment