About Me

My photo
Hi, nice to meet you. Thank you for visit my blog. I wish you can join my blog. :)

Sunday, 4 December 2011

Bacaan dan Pemahaman

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID

Membaca Dan Membina Ayat Mudah

MARI KITA BERSAMA-SAMA BELAJAR LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung

BERSAMA-SAMA KITA BELAJARLEMBARAN KERJA MURID

PERKATAAN KV+VK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMAVOKAL BERGANDING

LEMBARAN KERJA MURID
 


LANGKAH PENUTUP: PERMAINAN KUIZ

Perkataan KV+KVKK+KVK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KVK+KV+KVKK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMALEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KV+KV+KVKK

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMALEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KVKK+KVKK

SET INDUKSI: MARI KITA BACA BERSAMA-SAMABERSAMA-SAMA KITA BELAJARLEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KVKK+KVK

BERSAMA-SAMA KITA MENYANYI 
LAGU NENEK SI BONGKAK TIGA

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KVKK+KV

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA
PERKATAAN KVKK+KV LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KVK+KVKK

Set Induksi: Chan Mali Chan
BERSAMA-SAMA KITA BELAJAR

LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan V + KVKK

MARI KITA MENYANYI SUKU KATA KVKK
MARI KITA BELAJARPERKATAAN V+KVKK


LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan KV+KVKK

SET INDUKSI: LAGU RASA SAYANG EH RASA SAYANG

MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID
LANGKAH PENUTUP: 
NYANYI LAGU BURUNG KAKAK TUA

Perkataan KVKK

MARI KITA BELAJAR PERKATAAN KVKKLEMBARAN KERJA MURID


LANGKAH PENUTUP: MARI KITA MENYANYI LAGU DAYUNG SAMPAN

Perkataan KV+KV+KVK

Set Induksi: Menyanyi Lagu Selamat Hari Jadi


BERSAMA-SAMA KITA BELAJAR PERKATAAN KV+KV+KVK

PERKATAAN KV+KV+KVK


LEMBARAN KERJA MURID

Lembaran Kerja 1: Perkataan KV+KV+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________

Arahan: Padankan perkataan  dengan gambar.

Lembaran Kerja 2: Perkataan KV+KV+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________

Arahan: Asingkan perkataan di bawah supaya menjadi suku kata yang betul.

Perkataan KVK+KVK

MARI KITA NYANYI LAGU KVK+KVK

BERSAMA-SAMA KITA BELAJAR
pPERKATAAN KVK+KVK


LEMBARAN KERJA MURID


Lembaran Kerja 1: Perkataan KVK+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________
  Padankan suku kata akhiran berdasarkan gambar.Lembaran Kerja 2: Perkataan KVK+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________
  Baca petikan dibawah dan jawab soalan berikut.

PERKATAAN KV+KVK

BERSAMA-SAMA KITA BELAJAR
MARI KITA BACA BERSAMA-SAMAPERKATAAN KV+KVK

LEMBARAN KERJA MURID

Lembaran Kerja 1: Perkataan KV+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________

Arahan: Suaikan perkataan  dengan gambar.


Lembaran Kerja 2: Perkataan KV+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________

Arahan: Lengkapkan perkataan.


Lembaran Kerja 3: Perkataan KV+KVK

Nama: __________________      Tarikh: _______ Tahun: ________

Arahan: Warnakan suku kata akhir  pada kotak yang betul berpandukan gambar.


LANGKAH PENUTUP: NYANYI KATAK LOMPAT

Perkataan V+KVK

Lagu Bacaan vkvk


MARI KITA BACA BERSAMA-SAMA


LEMBARAN KERJA MURID

Saturday, 3 December 2011

PERKATAAN KV+KVK

lagu kvkvkMARI KITA BACA PERKATAAN KV+KVK
 
 

Lembaran Kerja Murid

Perkataan KV+ KV+KV

SET INDUKSI :

Abu Ada Ayam - Malay Phonics Song

LAGU KVKVKV

Perkataan KV + KV + KV
Mari Kita Membaca Perkataan KV+KV+KV


LEMBARAN KERJA MURID

Perkataan V+KV

Lagu Bacaan Perkataan V+KV


Mari Kita Membaca Perkataan VKV 
 
 


Perkataan KV+KV

MARI KITA BELAJAR SUKU KATA TERBUKA


Mari Kita Membaca Perkataan KV+KV


Lembaran Kerja 1: Perkataan KV + KV 
Nama  :________________                       Tahun :________          Tarikh:________

Bina perkataan dari suku kata KV dengan betul.


Lembaran Kerja 2: Perkataan KV + KV 

Nama  :________________                       Tahun :________           Tarikh:_______

Lengkapkan  perkataan berikut.


Lembaran Kerja 3: Perkataan KV + KV 

Nama  :________________                       Tahun :________           Tarikh:________

Warnakan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.